Polecamy !!!

mgnienia ostMgnienia z Natury to wspólny obraz dwóch twórców Julii Kaczmarczyk-Piotrowskiej i Jerzego Kubackiego. Ludzi związanych z innymi dziedzinami, których połączyło wspólne patrzenie na świat. „Wspólne” nie znaczy wcale takie samo. Wręcz przeciwnie, postawy przenikają się wzajemnie od umiłowania świata przyrody, poprzez jej studiowanie, po dekomponowanie zastanej rzeczywistości. Działanie można nazwać konstrukcją i dekonstrukcją.

Widzenie Jerzego Kubackiego obraz przezywany wokół natury. Twórca jako jej obserwator pozostaje jednym z jej elementów, czuje się cząstką otaczającego świata. Julia KP działa z pewnego pogranicza, stara się preparować „warstwy” jako oderwane od rzeczywistości, spoić w całość lub zrywając niczym skórę. W obu przypadkach tworzenie jej inną falą ekspresji poprzez logiczność i łagodność do świata agresji i zachwiania równowagi żywiołów. Ważnym elementem konstrukcji pracy jest warsztat składający się z prymitywnych narzędzi: rysunku piórkiem, przelewania barwionej naturalne cieczy na papierze, czy zastosowanie żarzących kawałków drewna.

Przyroda jest bogactwem o niewymiernej wartości. Fascynacja jej treścią była inspiracją dla wielu pokoleń fotografików. Jednak przedstawiający twórcy sięgają do bardziej prymitywnego medium. Bez odróbki instrumentalnej. Terapeutyczna wręcz jej rola wspomaga kontakt bezpośredni: tu i teraz. Są autorami swoich scenariuszy, zarazem dokumentują zastaną rzeczywistość. To nie jest „polowanie” na doskonały kadr, ujęcie ale na zapis emocji wywołanych przez koegzystencję w kręgu natury. Odrzucenie protez uwalnia akt twórczy, dość niekonwencjonalne działanie uświadamia pierwotne zakotwiczenie człowieka.

Nauka o Ziemi ściśle związana z przyrodą połączona z humanizmem nie jest reliktem przeszłości. Opis zastanej sytuacji stymuluje wiele pożądanych reakcji, które wieńczy obraz – zapis. Traktowany drugorzędowo w rzeczywistych kryteriach zawiera wiele cennych wniosków i spostrzeżeń. Wystawę nobilituje motto Francisa Bacona: „Naturę można ukryć, czasem zwalczyć, rzadko stłumić”.

Przedstawione prace pochodzą z 1980 i 2002 roku.

Wystawie towarzyszy promocja jako obszaru Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Przekazany zostanie depozyt przez Julię Kaczmarczyk-Piotrowską unikalnych, artystycznych fotografii dla Galerii Orbita wykonanych wraz z fotografem Januszem Gliszyńskim podczas programu stypendialnego przyznanego w dziedzinie kultury przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego w 2010 roku pt.: Formy Fraktalne.

Prezentacja jest zapowiedzią ferii zimowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Komornikach pt.: Leśne Przemiany. Do udziału w przedsięwzięciu zostali zaproszeni także leśnicy.

Oprawę muzyczną zapewni występ Janusza Waścińskiego wraz z córkami: Rozalią i Zuzanną.
Wystawa pod honorowym patronatem Dyrektora Wielkopolskiego Parku Narodowego Adama Kaczmarka
GALERIA ORBITA
28.12.12-11.01.13
Wernisaż 28.12.12 godz. 17:00
Os. Kosmonautów 118