Misja

Misja Fundacji

Cele statutowe fundacji „Ludzki Świat – Mondo Humano” podzielone są na pięć grup: działalność naukowa, działalność oświatowa, ochrona środowiska, ochrona zdrowia i działalność na rzecz pokrewnych fundacji. Cele te oraz sposoby ich realizacji dostępne są w statucie, który syntetycznym, prawnym językiem ujmuje zakres Naszego działania. Jednak poza prawniczym i urzędowym żargonem, każdy z uczestników wydarzenia, jakim jest „Mondo Humano” to pasjonat we własnej dziedzinie. Właśnie dlatego możemy mówić o misji fundacji, którą określić można jako popularyzację kultury Ameryki Południowej, ze szczególnym uwzględnieniem terenu Boliwii i Argentyny. Termin „kultura” rozumiemy szeroko, włączając w jej zakres zarówno kulturę materialną, jak i niematerialną. Kładziemy nacisk na wymianę różnego rodzaju dóbr pomiędzy Polską, a  wymienionymi  krajami. Pomysł założenia Fundacji oraz jej misja powstała z pozytywnego piętna, jakie na fundatorach wywarli ludzie, krajobrazy, zwyczaje oraz wyjątkowy klimat wspomnianych terenów. Jesteśmy przekonani, że jeśli poświęcicie Państwo swój czas na obejrzenie zamieszczonych na stronie materiałów oraz na chwilę refleksji nad tym, co chcemy osiągnąć, podzielicie Nasz zachwyt. Tajemniczy „my”, to grupa pasjonatów, pośród których znaleźć można, między innymi: fotografów, plastyków, podróżników, naukowców. Jesteśmy otwarci i gotowi na wszelkie zewnętrzne inicjatywy ludzi podzielających misję Naszej fundacji.

(-) Rada Fundacji

(-) Zarząd Fundacji