BLIŻEJ NATURY 2017 – WYSTAWA TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ARTYSTÓW RZEŹBIARZY INSPIROWANEJ PRZYRODĄ

BLIŻEJ NATURY 2017 – WYSTAWA TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ARTYSTÓW RZEŹBIARZY INSPIROWANEJ PRZYRODĄ.

WYSTAWA POD HONOROWYM PATRONATEM REKTORA UNIWERSYTETU ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

W kwietniu w Pawilonie Ekspozycyjno-Dydaktycznym Ogrodu Botanicznego UAM będzie miała miejsce wystawa Wielkopolskiego Związku Artystów Rzeźbiarzy.

Czym jest natura i kultura? Przygodą , formą przeżycia, artystycznym uniesieniem? Utopią, marzeniem o świecie zorganizowanym lub próbą okiełznania i zrozumienia. Artystyczna wizja przyrody stała się polem zmagań i towarzyszących im emocji. W efekcie pojawiła się polemika, odkrycia nieoczekiwanego: dialogu, który jest wartością.

Należało sprostać jego wymogom, bodźcom, przemianom. Stanąć blisko, obserwować, dotykać, tak, aby widz zaskoczony, różnorodnością form, użytych mediów, pozostał w ekscytacji i poszukiwaniu odpowiedzi. Układanie nowych systemów, ograniczeń, ukazanie głębokiego związku, niczym przeżycia natury w obszarze kultury. Owocem tej wymiany jest wystawa.

Kurator: prezes WZAR Julia Kaczmarczyk-Piotrowska

„Bliżej natury” to wystawa, która sugeruje ogólne ramy i daje możliwość zapoznania się z indywidualnymi poszukiwaniami artystów, pod jednych hasłem obiera różne kierunki oraz nowe kryteria rozumienia i odczuwania przyrody pokazane za pomocą ekspresji twórczej. Chcielibyśmy, aby wystawa prowokowała do spojrzenia na naturę w różnych kontekstach, aby zachęcała do urozmaiconego i otwartego podejścia do tematu, zmiany w tradycyjnym jej rozumieniu . Aby obszar zagadnienia konfrontował się między artystami, jak również interpretacją publiczności włączając w to otoczenie Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu.

Komisarz: Dorota Zbroszko

Na wystawie prezentowane zostaną prace artystów zrzeszonych w Wielkopolskim Związku Artystów Rzeźbiarzy.

Wernisaż odbędzie się 6 kwietnia 2017 r., o godz. 16.00 w Pawilonie Ekspozycyjno-Dydaktycznym Ogrodu Botanicznego UAM, ul. Dąbrowskiego 165, Poznań.

Wystawa będzie czynna od 6 kwietnia do 26 kwietnia 2017 r

Oprawa muzyczna: Janusz Raptus-Waściński, muzyka autorska.

Organizatorzy: Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja Rozwoju Miasta Poznania, Wielkopolski Związek Artystów Rzeźbiarzy

Kurator wystawy: Julia Kaczmarczyk-Piotrowska – Prezes WZAR

Komisarz wystawy: Dorota Zbroszko – Członek WZAR

Patronat Honorowy Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

JM Rektor prof.dr hab. Andrzej Lesicki

Patronat medialny: Radio Merkury, Radio Emaus, TVP 3 Poznań,  TV Wielkopolska, WTK Winogrady, Nasz Głos Poznański, Dziennik Leśny, IKS Kultura w Poznaniu, Salamandra Magazyn Przyrodniczy, Lasy Państwowe, Centrum Promocji Ekorozwoju, GalleryStory, Fundacja Mund Humano, Agencja Reklamowa 360 Plus, Prodruk, STiSK,

Zaproszenie BLIŻEJ NATURY

www.wzar.pl